Gunnar Axén AB

Gunnar Axén AB

 

Gunnar Axén AB är moderbolag för en kommunikations- och ekonomikonsultverksamhet samt en investmentkoncern.

 

Kommunikationskonsultverksamheten bedrivs inom ramen för Ullman PR och är inriktad på Public Affairs, lobbying, opinionsbildning, kriskommunikation, omvärldsanalys och PR.

 

Ekonomikonsultverksamheten omfattar bokföring, redovisning, skatterådgivning, löneadministration m.m. och bedrivs inom dotterbolaget RLS Ekonomi AB. RLS står för Redovisning, Löneadministration och Skatter. RLS har tre anställda.

 

Investmentverksamheten består av delägarskap och start up-finansiering av The Snack Company ehf (aka Lava Cheese), Sushirullen STHLM AB och Wellnox AB.