Gunnar Axén

Gunnar Axén

Viktigt klargörande

 

 

18-12-07  

 

I min egenskap av styrelseordförande i Allra Sverige AB vill jag klargöra följande med anledning av en artikel i Expressen:

 

Allra Sverige har lämnat in sin årsredovisning för sent till Bolagsverket. Det är givetvis djupt beklagligt. Bakgrunden till detta är att revisorerna i ett dotterbolag utomlands – trots upprepade påpekanden och klargöranden av vilka allvarliga konsekvenser detta skulle kunna leda till – inte fullgjorde sitt arbete i tid. Det är således omständigheter utom vår kontroll som lett fram till den tråkiga situationen att åklagaren inlett en förundersökning om ”bokföringsbrott”, vilket det heter om man lämnar in årsredovisningen för sent. Jag är övertygad om att när vi får en möjlighet att redogöra för de omständigheter som förevarit och de åtgärder vi vidtagit för att undvika en för sen inlämning av årsredovisningen så kommer inte detta att kunna leda till några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. Ingen har blivit delgiven misstanke om brott.

 

Gunnar Axén

 

 

Aktuella uppdrag och engagemang

 

Ägare, styrelseordförande och VD: Gunnar Axén AB

Ägare och styrelseordförande: RLS Ekonomi AB

Styrelseordförande: Allra Sverige AB

Styrelseordförande: Allra Försäkring AB

Delägare: Sushirullen STHLM AB

Lead investor: The Snack Company ehf. / Lava Cheese

Senior rådgivare: Ullman PR

Liberal debattör

Medlem i Svenska Frimurarorden

Kontaktuppgifter

 

Mail: gunnar@gunnaraxen.se

Mobil: 0708-18 49 17

Post: Gamla Stockholmsvägen 6, 616 33 Åby

 

 

Sociala medier

 

Facebook: www.facebook.com/gunnaraxen

Twitter: www.twitter.com/gunnaraxen

LinkedIn: www.linkedin.com/gunnaraxen